دات نت نیوک

سيستم حسابداري مالي

فراهم اوردن اطلاعات مالی منسجم و به هنگام سازمان ها و موسسات اقتصادی، یکی از مهم ترین اهداف سیستم حسابداری مالی تلقی می گردد. با استفاده از قابلیت های یک سیستم حسابداری کارا می توان اطلاعات مالی مربوط به تمام بخش های سازمان را جمع آوری، طبقه بندی و سازماندهی کرد . به دلیل وجود یکپارچگی در سیستم های " فرا اندیش " ، اطلاعات مالی تمام سیستم مانند: پرسنلی، حقوق و دستمزد، انبار، اموال و داراییهای ثابت، خزانه داری( دریافت و پرداخت ) ، خرید و فروش و ... با صدور اسناد حسابداری به صورت اتوماتیک در اختیار سیستم حسابداری قرار می گیرد و همچنین پشتيباني از تفضيل يگانه ، مراکز هزينه و پروژه و ارائه گزارشات متنوع جدولي و نموداري ، امکان دسترسی به هنگام و سریع به اطلاعات جامع و منسجم مالی و اقتصادی سازمان را فراهم می کند.

اهم امکانات سیستم حسابداری مالی فرا اندیش به شرح ذیل است:

·         تعريف کدينگ حسابداري

o        امکان تعريف بصورت درختي و تا سطح دلخواه کاربر

o        امکان مشخص نمودن نوع حساب (موقت و دائم و ...)

o        امکان مشخص نمودن ماهيت حسابهاي تفضيلي

o        امکان تعريف حسابهاي تفضيلي بصورت شناور (تفضيل يگانه)

o        امکان تعريف کدينگ حسابداري جداگانه براي هر دوره مالي

·         تعريف مراکز هزينه و پروژه هاي سازمان و استفاده از آن هنگام ثبت سند حسابداري. اين امکان براي کنترل دقيق وضعيت حساب پروژه ها، شرکت هاي زير مجموعه، خطهاي توليد و ... مورد استفاده قرار مي گيرد.

·         صدور اسناد حسابداري

o        امکان صدور، ويرايش، درج و کپي اسناد حسابداري

o        امکان ارجاع و پيگيري اسناد حسابداري

o        امکان صدور اسناد بصورت پيش نويس، موقت و اتوماتيک

o        امکان تائيد گروهي اسناد حسابداري جهت جلوگيري از ويرايش هاي بعدي

o        امکان مشاهده گردش حساب هنگام ثبت سند

o        امکان کپي شرح آرتيکل از شرح هاي ثابت، ساير رديف هاي سند و رديف هاي ساير اسناد ثبت شده

o        کنترل ماهيت حسابها هنگام ثبت سند و صدور پيغام هاي مناسب به کاربر

o        امکان مشاهده مانده کلي و رديفي به کاربر

o        امکان ثبت مقدار براي هر رديف از سند

·         امکان تلفيق اسناد حسابداري ثبت شده و همچنين قابليت برگشت از تلفيق

·         امکان قطعي کردن اسناد حسابداري ثبت شده و همچنين برگشت از قطعي

·         امکان انتقال و کپي کدينگ حسابداري

·         انجام کليه عمليات انتهاي دوره مالي جهت تهيه سند بستن حسابهاي موقت (سود و زيان) و سند اختتاميه بصورت اتوماتيک

·         امکان صدور سند حسابداري افتتاحيه بصورت اتوماتيک

·         گزارش از اسناد حسابداري (روکش سند) با فرمت هاي دلخواه

·         گزارش از گردش يک حساب

o        امکان گزارش گيري از دوره هاي مالي قبلي تاکنون

o        امکان گزارش گيري بصورت تفضيل يگانه

o        امکان گزارش گيري از حساب در مرکز هزينه يا پروژه خاص

·         گزارش تراز آزمايشي

·         فرم تراز آزمايشي

o        در اين فرم کاربر ضمن مشاهده تراز کيدينگ حسابداري يا مراکز هزينه و پروژه ها، قابليت مشاهده تراکنش هاي مربوطه و همچنين مشاهده سند حسابداري تراکنش دلخواه کاربر فراهم مي باشد(رسيدن از کل به جزء)

·         گزارش دفتر روزنامه (بصورت کل، معين و تفضيل)

·         امکان گزارشگيري و چاپ کدينگ حسابها

 

·         گزارش دفاتر (بصورت کل، معين و تفضيل)

·         گزارش ثبت اسناد قانوني بصورت ماهانه

·         گزارش اقلام اسناد حسابداري

o        امکان مشاهده و جستجو روي کليه تراکنش هاي ثبت شده در تمامي اسناد حسابداري

o        امکان مشاهده سند حسابداري تراکش دلخواه کاربر

o        امکان مشاهده کليه تراکنش هاي انجام شده روي يک مرکز هزينه يا پروژه خاص

·         گزارش مرور حسابها

o        امکان گزارش روي کدينگ حسابها به تفکيک مراکز هزينه يا پروژه ها

o        امکان گزارش روي مراکز هزينه يا پروژه ها به تفکيک کدينگ حساب

·         نمودار مقايسه اي حسابها

o        امکان مقايسه چندين حساب بر اساس محدوده تاريخ مشخص شده توسط کاربر

o        امکان مقايسه چندين حساب در دوره هاي مالي مختلف

·         نمودار آماري جهت مشاهده و مقايسه حسابهاي درآمد، هزينه، بدهي و دارايي بصورت همزمان در محدوده زماني دلخواه کاربر

·         گزارش ماتريس حسابها

o        نمايش مانده ي حسابها به تفکيک مراکز هزينه و پروژه ها

 

 

 

اصفهان، بعد از پل آذر - خیابان مطهری - جنب مسجد انقلاب - نبش بن بست ریحانه - ساختمان گلدیران - ط2 و 4

  • شماره تلفن: 03132371236 و 09126987020
  •  ايميل: Farasuport@gmail.com و Farasuport@yahoo.com
Copyright 1403 by Faraandish Corp