دات نت نیوک

سیستم اموال و دارایی ثابت

گالری تصاویر

تازه ها:

زير سيستم اموال و دارايي ثابت

·         امکان تعريف گروهبندي اموال بصورت درختوار

·         امکان تعريف محل هاي استقرار اموال بصورت درختوار (کليه محل هاي فيزيکي سازمان)

·         امکان تعريف اموال

o        امکان تعريف گروهي اموال مشابه

o        امکان تعريف مشخصات کامل دارايي و همچنين محل قرارگيري آن در سازمان

o        صدور سند حسابداري اتوماتيک مربوط به خريد دارايي

o        امکان مشاهده سوابق تغيير وضعيت (درحال استفاده، کنارگذاري، اسقاط و ...)، تغيير مرکز هزينه يا پروژه و همچنين مشاهده سوابق اضافات و کسورات (الحاقات) دارايي انتخابي کاربر

·         امکان ثبت اضافات و کسورات (الحاقات) به دارايي و صدور سند حسابداري اتوماتيک

·         امکان نقل و انتقال گروهي اموال و همچنين امکان چاپ از آن

·         محاسبه استهلاک دارايي هاي انتخابي کاربر تا تاريخ مورد نظر به دو روش مستقيم و نزولي و همچنين صدور سند حسابداري اتوماتيک

·         امکان فروش گروهي دارايي هاي ثابت و صدور سند حسابداري اتوماتيک

·         گزارش محاسبه استهلاک

·         گزارش خلاصه استهلاک

·         گزارش دارايي هاي ثابت تحويل شده که در آن کليه دارايي هاي تحويل شده به شخص خاص يا مرکز هزينه يا پروژه خاصي قابل مشاهده و چاپ مي باشند

·         گزارش اضافات و کسورات دارايي هاي ثابت

·         امکان چاپ برچسب اموال


دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی