دات نت نیوک

سیستم دبیرخانه

گالری تصاویر

تازه ها:

 

زير سيستم دبيرخانه

·         امکان تعريف وضعيت نامه ها

·         امکان تعريف اولويت نامه ها

·         امکان تعريف انواع طبقه بندي مورد دلخواه کاربر

·         امکان تعريف متن هاي ثابت مورد استفاده در نامه ها

·         امکان تعريف دفاتر انديکاتور به تعداد دلخواه کاربر

·         امکان تعريف درختوار محل هاي بايگاني نامه ها

·         امکان تعريف نامه ها در دفاتر انديکاتور

o        امکان تعريف نامه هاي وارده و صادره بصورت مجزا

o        امکان برقراري ارتباط بين نامه ها از طريق گزينه عطف يا پيرو

o        امکان اسکن، بارگذاري و ذخيره مستندات نامه ها

o        امکان به گردش درآوردن نامه ها بوسيله سيستم کارتابل الکترونيکي

o        امکان جستجوي سريع و آسان روي تمام فيلدهاي مربوط به نامه از جمله متن نامه

·         امکان تهيه گزارشات خاص از دفاتر انديکاتور
 

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی