دات نت نیوک

سیستم کارتابل

گالری تصاویر

تازه ها:

سيستم کارتابل الکترونيکي

اين سيستم همانند يک موتور هوشمند طراحي شده است. وظيفه اين سيستم گردش کليه اسناد سازمان مي باشد بدين صورت که فرآيندهاي سازمان را مي توان در اين سيستم تعريف کرده تا موتور گردش کار به راحتي کارهاي جاري سازمان را مديريت کرده و به جريان اندازد و به کارتابل پرسنل مربوطه ارسال نمايد. انجام امور در بدنه سازمان از طريق کارتابل الکترونيکي سازمان را به سمت PaPerless سوق خواهد داد. سيستم کارتابل الکترونيکي  " فرا انديش " مکانيزمي است در راستاي بهبود بهره وري سازمان از طريق اعمال مديريت اثر بخش و کارا بر مجموعه فعاليت هاي سازمان و بي نياز از جابجايي نامه ها و اسناد  .با استفاده از اين برنامه مديران سازمان مي توانند در هر لحظه به اطلاعات سازمان خود دسترسي داشته باشند .

·         امکان تعريف فرآيند براي کليه مستندات و تعريف روند گردش اسناد ( سند حسابداري، فاکتور خريد و فروش، رسيد و حواله، نامه داخلي و خارجي و ... )

·         امکان تعريف فرايندهايي که سيستم بايستي بصورت هوشمند از طريق چارت سازماني افراد ما فوق شخص درخواست دهنده را پيدا کرده و گردش فرايند را انجام دهد.

·         امکان مشاهده و اخذ گزارش از کارهاي باقي مانده در کارتابل يا کارهاي انجام شده

·         امکان مشاهده پيگيري ها و اقدامات صورت گرفته بر روي هر يک از اسناد سازمان

·         امکان گزارش گيريهاي متنوع از کارهاي در جريان انجام سازمان

·         امکان ثبت و ارسال پيام ها و نمايش پيام هاي موجود و دريافت شده

·         امکان تعريف فرايند مستندات و تعريف روند گردش سند در کارتابل

·         امکان ارجاع اسناد ( نامه، سند حسابداري، حواله و ... ) به شخص مورد نظر و همچنين امکان ارجاع همزمان به چندين شخص و يا به کليه پرسنل تعريف شده در چارت سازماني

·         امکان تعريف کارتابل شخصي

·         امکان تعريف چندين صندوق دريافت در کارتابل شخصي

·         امکان ارسال انواع فايل

·         امکان پيگيري ارجاعات

·         امکان آرشيو کردن کارتابل شخصي

·         امکان فيلتر گذاري در کارتابل شخصي

·         امکان گروه بندي کارتابل

·         امکان فيلتر گذاري بر روي کارتابل سازماني 
دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی