دات نت نیوک

سیستم بسته بندی

گالری تصاویر

تازه ها:

مشخصات نرم افزار بسته بندي:

·         امکان تعريف انواع خطوط بسته بندي (بسته بندي نخ، پارچه و ...) و  امکان تعريف انواع بسته

·         امکان مشخص کردن وزن و مقدار پيش فرض براي هر نوع بسته و همچنين مشخص کردن تلرانس هاي مربوطه جهت جلوگيري از بروز خطا هنگام ثبت بسته توسط کاربر. بعنوان مثال هنگام ثبت بسته، اگر اختلاف وزن بسته از وزن پيش فرض، از تلرانس مشخص شده بيشتر شد پيغام مناسب به کاربر نمايش داده مي شود.

·         امکان مشخص کردن مواد تشکيل دهنده انواع بسته (وزن بسته خالي)، جهت محاسبه اتوماتيک وزن خالص

·         ثبت هر بسته با شماره سريال يکتا، جهت تسهيل در توليد بارکد و همچنين پيگيري هاي مورد نظر

·         امکان ثبت کليه اطلاعات مورد نياز براي ثبت يک بسته شامل کالاي مورد نظر جهت بسته بندي، تاريخ، وزن، رنگ، پرسنل بسته بندي، پرسنل کنترل کيفي، مرکز هزينه بسته بندي، ماشين هاي توليد و ...

·         امکان ارتباط برنامه با ترازوي ديجيتال جهت افزايش سرعت و دقت و امکان گزارشگيري روي کليه پارامترهاي ثبت شده در بسته

·         امکان چاپ ليبل براي بسته.ليبل شامل مشخصات دلخواه مانند تاريخ توليد ، نام و کد کالا، وزن، متراژ .. و همچنين بارکد بسته مي باشد.

·         طراحي انواع نامحدود و دلخواه ليبل براي بسته ها

·         يکپارچه بودن بسته بندي و انبار فراانديش جهت تسهيل در ثبت رسيد و حواله و همچنين دريافت گزارشات مربوطه

·         امکان صدور رسيد و حواله بسته هاي توليد شده، با استفاده از دستگاه بارکد خوان

·         تغيير وضعيت خودکار بسته با توجه به مکان و وضعيت آن در هر لحظه. بعنوان مثال هنگام توليد بسته وضعيت آن نزد واحد بسته بندي مي باشد، پس از ثبت رسيد بصورت خودکار وضعيت آن به نزد انبار و پس از حواله به خروج از شرکت تغيير وضعيت مي دهد. از طريق اين امکان گزارشگيري روي بسته هاي تحويل نشده به انبار و باقيمانده در واحد بسته بندي، يا بسته هاي فروش نرفته و نزد واحد انبار به سادگي ميسر مي باشد.

·         امکان مشاهده گردش بسته در شرکت و امکان ثبت شکايت روي بسته ها جهت گزارشگيري روي شيفت يا کاربران داراي خطا

·         امکان چاپ ليبل هاي متفرقه با توجه به مشخصات کالا


دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی