دات نت نیوک

سیستم نگهداری و تعمیرات

گالری تصاویر

تازه ها:

سيستم نگهداري و تعميرات

 

·         امکان تعريف انواع سرويس ها و تعميرات

·         امکان تعريف انواع واحد هاي کارکرد دستگاه (ساعت، کيلومتر، تعداد و ...)

·         امکان تعريف انواع دستگاه

·         امکان تعريف انواع خدمات و سرويس هاي مربوط به انواع دستگاه

·         امکان تعريف دستگاه ها که در آن امکان برقراري ارتباط با زير سيستم اموال نيز فراهم مي باشد

·         برنامه ريزي انجام سرويس روي دستگاه ها با توجه به واحد کارکرد دستگاه يا تاريخ

·         امکان ثبت کارکرد گروهي دستگاه ها

·         امکان ثبت سرويس و تعميرات انجام شده روي دستگاه با در نظر گرفتن هزينه صرف شده و همچنين صدور سند حسابداري اتوماتيک

·         مقايسه هزينه هاي انجام شده روي يک دستگاه با هزينه برآوردي سيستم جهت انجام کنترل هاي مالي

·         هشدارها و پيغام هاي مناسب جهت انجام سرويس و تعميرات روي دستگاه


 


دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی